Wyjazdowe misje zagraniczne

 

Misja gospodarcza do Kambodży i Mjanmy (d. Birma), 16 - 23 stycznia 2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RR w Tajlandii - Biuro w Rangunie Mjanma (d. Birma), Unią Izb Przemysłowo-Handlowych Mjanmy (d. Birma), Agencją d/s Inwestycji Zagranicznych Mjanmy oraz Kambodżańską Izbą Handlową zapraszają do udziału w misji gospodarczej do Kambodży i Birmy, która odbędzie się w dniach od 16 do 23 stycznia 2017 roku.

 

Więcej…

 

Misja gospodarcza do Indii (Gujarat), 8 - 12 stycznia 2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 12 stycznia 2017 roku odbędzie się Misja Gospodarcza do Indii (Gujarat) na Szczyt Globalny (8th Global Summit, Vibrant Gujarat), organizowany wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową we współpracy z Ambasadą RP w New Delhi.

 

Więcej…

 

PARP informuje

 • Zapraszamy indywidualnych przedsiębiorców do skorzystania z oferty wsparcia finansowego na działania promocyjne na terenie Kazachstanu. Nabór wniosków trwa od 12 stycznia do 13 lutego 2017 r. Krajowi przedsiębiorcy indywidualni mogą skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości promocji na rynku kazachstańskim. Oferta wsparcia finansowego dla firm obejmuje m.in.:1. udział w imprezach targowych na terenie Kazachstanu,2. udział w Forum Energii Przyszłości lub Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym,3. skorzystanie z usług szkoleniowych z zakresu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw,4. uczestnictwo w grupowych misjach gospodarczych,5. organizację indywidualnej misji gospodarczej,6. realizację działań informacyjno-promocyjnych.Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej  

 • W imieniu Ambasady RP w Nairobi zapraszamy do udziału w targach Agri–Logistic East Africa, które odbędą się w dniach 28 lutego - 1 marca, 2017 r., w Nairobi w Kenii. Targi organizowane są przez African Agri Council, w porozumieniu z kenijskim ministerstwem rolnictwa i są adresowane jest między innymi do przedstawicieli branży rolnej, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych. Więcej  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 • Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, które odbędą się w styczniu. Harmonogram szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia i Doradztwo – Aktualne Szkolenia.

 • Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także nadchodzącego Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań w pracy zawodowej oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), przeprowadzając w Szczecinie w ramach działalności statutowej rocznie ok. 50 szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, organizując konferencje dla ww. grupy , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cateringowej na lata 2017 i 2018 zgodnie z poniższą specyfikacją.

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą Jeremie w ramach: SFP Dolny Śląsk, SFP Gryf, SFP Kujawiak, RFP Łódź, RFP Pomeranus, SFP Wielkopolska Północ oraz projektów SFP Odra, SFP Kujawiak-Inwestycje oraz „Pierwszy Biznes- Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Szukaj na stronie

Doniesienia z KIG:

Urząd Patentowy

 • X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę” Warszawa, 13-14 marca 2017 r. Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować o zbliżającej się kolejnej X edycji Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, która odbywać się będzie pod hasłem „Projektujemy dobrą formę”. Tegoroczna edycja tego wydarzenia skupiać się będzie przede wszystkim na korzyściach, jakie wynikają z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Mając na uwadze korzyści społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia społeczeństwa oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, pragniemy zwrócić uwagę także na istotne korzyści gospodarcze, służące zarówno rozwojowi indywidualnych przedsiębiorców, jak i wpływające na podniesienie innowacyjności krajowej gospodarki. Obecnie Polska zajmuje w Europie bardzo wysokie, szóste, miejsce wśród eksporterów kosmetyków. Polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne stanowią natomiast połowę z wykazujących aktywność innowacyjną firm w naszym kraju. W związku z tak dynamicznym rozwojem tych branż, pragniemy podczas konferencji poruszyć kwestie dotyczące projektowania zorientowanego na użytkownika oraz wykorzystania koncepcji design thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów i budowaniu wizerunku marki. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z projektowaniem opakowań oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Wpływ wzornictwa na pozycję rynkową i giełdową firmy, jak również strategie ochrony wzornictwa przemysłowego stanowić będą równie istotną część obrad. Główne zagadnienia konferencji: Empatia w projektowaniu, czyli jak myślenie projektowe może podnieść jakość życia Identyfikacja i zrozumienie potrzeb społecznych jako punkt wyjścia dla projektanta projektującego w branży zdrowia i urody Identyfikacja wizualna produktu – czy opakowanie wciąż na nas działa? Branding produktów i usług farmaceutycznych i kosmetycznych Specyfika projektowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i urody Wzornictwo w rozwoju startupów Projektant w jednostce B+R dużych przedsiębiorstw branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej Ochrona innowacji – wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how przedsiębiorstwa? Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą spotkania networkingowe dedykowane startupom z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Pragniemy, by wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczyła również kwestii związanych ze znaczeniem wzornictwa przemysłowego dla rozwoju nowych firm. Startupowe spotkania networkingowe, zorientowane na szybkie efekty, powinny umożliwić młodym, kreatywnym przedsiębiorcom promocję swoich produktów i usług, a także służyć poszerzeniu bazy kontaktów oraz zbudowaniu sieci wartościowych relacji. Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz branży kreatywnej, ekspertów związanych z sektorem wzornictwa, a także wszystkie osoby zainteresowane kwestiami z zakresu szeroko pojętego designu oraz tematyką ochrony własności przemysłowej zwłaszcza w zakresie wzornictwa przemysłowego. Rejestracja do udziału w konferencji zostanie uruchomiona w lutym na stronie www.uprp.pl. Organizatorzy: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Światowa Organizacja Własności Intelektualnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Partnerzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Patpol Kancelaria Patentowa Rafako SA GOSHICO

 • Pragniemy poinformować o zbliżającej się kolejnej X edycji Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, która odbywać się będzie pod hasłem „Projektujemy dobrą formę”.

 • Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne z Panią Beatą Piwowarską, sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodniczącą XXII Wydziału Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

 • W spotkaniu zorganizowanym w dniu 18 stycznia 2016 r. wzięło udział ponad 20 dziennikarzy z prasy ogólnopolskiej, mediów regionalnych oraz czasopism branżowych.

 • Z ogromnym żalem żegnamy Drogiego Profesora, Przyjaciela, Znawcę i Pasjonata tematyki ochrony własności przemysłowej. Pan Profesor Andrzej Szewc należał do grona największych specjalistów w dziedzinie ochrony własności przemysłowej w Polsce, był autorem kilkuset publikacji z tego zakresu, a także aktywnym uczestnikiem i ekspertem w pracach legislacyjnych w parlamencie oraz administracji rządowej.

Członkowie IPH

Wydarzenia

GPW