Wyjazdowe misje zagraniczne

 

Misja gospodarcza do Kambodży i Mjanmy (d. Birma), 16 - 23 stycznia 2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RR w Tajlandii - Biuro w Rangunie Mjanma (d. Birma), Unią Izb Przemysłowo-Handlowych Mjanmy (d. Birma), Agencją d/s Inwestycji Zagranicznych Mjanmy oraz Kambodżańską Izbą Handlową zapraszają do udziału w misji gospodarczej do Kambodży i Birmy, która odbędzie się w dniach od 16 do 23 stycznia 2017 roku.

 

Więcej…

 

Misja gospodarcza do Indii (Gujarat), 8 - 12 stycznia 2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 12 stycznia 2017 roku odbędzie się Misja Gospodarcza do Indii (Gujarat) na Szczyt Globalny (8th Global Summit, Vibrant Gujarat), organizowany wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową we współpracy z Ambasadą RP w New Delhi.

 

Więcej…

 

PARP informuje

  • Informujemy o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

  • Dzięki ponad 650 mln zł z Programu Polska Wschodnia Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, Białystok rozwinie sieć szybkich autobusów, a mieszkańcy gmin otaczających Kielce, Białystok i Rzeszów łatwiej dotrą do stolic województw. 28 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Marcin Szyguła, z-ca prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisał z beneficjentami kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji w Polsce Wschodniej. - Projekty, z powodu których dziś się tu spotykamy, to kolejny krok w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą Rada Ministrów przyjęła w tym miesiącu. Spójna sieć transportowa jest istotnym czynnikiem dla konkurencyjności gospodarki. Istotne są także kwestie klimatyczne i środowiskowe, dlatego stawiamy na zrównoważony transport miejski, podnoszący komfort życia w miastach – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Cieszę się, że uruchomiliśmy dziś kolejną pulę inwestycji w Polsce Wschodniej – dodał.Łącznie z podpisanymi dziś umowami, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już 4 inwestycje dotyczące ekomobliności miejskiej i 18 projektów dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Daje to w sumie blisko 2 mld zł. - Inwestycje skrócą czas dojazdu do stolic województw Polski Wschodniej a włączenie do sieci dróg krajowych poprawi skomunikowanie z innymi miastami w kraju. Także przemieszczanie się w ramach aglomeracji stołecznych PW będzie łatwiejsze i bardziej dopasowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Ekologiczny tabor powinien pozytywnie wpłynąć także i na klimat w mieście. – podkreślił wiceminister Hamryszczak. Podkieleckie Chmielnik i Chęciny otrzymają obwodnice, a Rzeszów - nowe połączenie wyprowadzające ruch z centrum. W Białymstoku sprawniej przejedziemy przez centrum i wschodnią część miasta, a Olsztyn zyska nową linię tramwajową. Realizowane projekty przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Polski Wschodniej.   - Inwestycje polepszą również warunki prowadzenia biznesu w makroregionie. Łatwiejszy dostęp do dróg szybkiego ruchu, zmniejszanie zatorów na drogach, sprawna komunikacja i mniej samochodów w centrach miast – to realne zmniejszanie barier prowadzenia działalności gospodarczej. Tego typu inwestycje zwiększają konkurencyjność Polski Wschodniej. Zapewniają jej dostępność dla inwestorów oraz ułatwiają firmom z makroregionu eksport produktów i usług – powiedział wiceminister Hamryszczak. Już dziś samorządy stają przed możliwością pozyskania kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Uruchomiono właśnie trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Programu Polska Wschodnia.  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

  • Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, które odbędą się w marcu. Harmonogram szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia i Doradztwo – Aktualne Szkolenia.  

  • Już po raz 13. w ramach konkursu gospodarczego współorganizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, redakcję Świata Biznesu oraz portal szczecinbiznes.pl przyznano nagrody gospodarcze oraz wyróżnienia dla najbardziej inspirujących start up-ów.

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości zorganizowała dla Państwa w 2016 roku 204 szkolenia, w których udział wzięło ponad 5,2 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, a od początku działalności Fundacji – 3.209 szkoleń i konferencji dla ponad 132 tys. osób.  

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, oraz projekt  SFP Kujawiak-Inwestycje finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i projekt „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Szukaj na stronie

Doniesienia z KIG:

Urząd Patentowy

Członkowie IPH

Wydarzenia

GPW