Wyjazdowe misje zagraniczne

 

Misja Gospodarcza do Zambii (Lusaka, Livingstone), 19 - 25 listopada 2016 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu (w kompetencjach terytorialnych także Zambia) w terminie 19 - 25 listopada 2016 roku organizuje wielobranżową misję gospodarczą do Zambii dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku zambijskim.

 

Więcej…

 

Misja gospodarcza do Egiptu, 3 - 6 grudnia 2016 roku.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Egipsko-Polskim Stowarzyszeniem Biznesmenów, Ambasadą RP w Kairze oraz Ambasadą Egiptu w Polsce, w dniach od 3 do 6 grudnia 2016 roku organizuje misję gospodarczą do Egiptu.

 

Więcej…

 

Misja gospodarcza do Indii (Gujarat), 8 - 12 stycznia 2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 12 stycznia 2017 roku odbędzie się Misja Gospodarcza do Indii (Gujarat) na Szczyt Globalny (8th Global Summit, Vibrant Gujarat), organizowany wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową we współpracy z Ambasadą RP w New Delhi.

 

Więcej…

 

PARP informuje

  • Konferencja Badawcza PARP jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, stanowiącym wyjątkową okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz najnowszymi badaniami Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju biznesu. Wiodącym tematem dzisiejszej, VI edycji konferencji  "Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie" było zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firmy na każdym poziomie zarządzania, niezależnie od branży i formy działalności. Takie ujęcie zagadnienia cechuje np. metodyka service design czy technika kreatywnego rozwiązywania problemów. Przykłady liderów rynku dowodzą, że sukces można zaprojektować, choć często jest to proces wymagający przemodelowania sposobu funkcjonowania całej firmy. Podczas konferencji zaprezentowano również wyniki najnowszego badania PARP na temat strategii innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, przeprowadzonego na przełomie października i listopada br. na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorstw oraz wnioski z badań na temat relacji międzyorganizacyjnych innowacyjnych firm, prowadzonych na Politechnice Łódzkiej. {phocagallery view=category|categoryid=57|displaydownload=0|displaydetail=0|displayname=0|detail=3||displaydescription=1}

  • Zapraszamy w środę, 14 grudnia 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację projektów dotyczących uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji. Celem działania jest promocja marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.

  • Badania rynku pracy wskazują, że pracodawcy mają coraz większe trudności w pozyskaniem pracowników o wymaganych kompetencjach. Jednocześnie z roku na rok rośnie liczba firm, które aktywnie współpracują ze szkołami i uczelniami współtworząc programy edukacyjne i realizując projekty, które pozwalają młodym ludziom uzyskać kompetencje wymagane przez rynek pracy. Właśnie do takich firm skierowany jest konkurs Pracodawca Jutra organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy podejmują wysiłek przygotowania młodych osób – uczniów, studentów i absolwentów - do podjęcia pierwszej pracy. Działania, realizowane przez pracodawców ubiegających się o tytuł Pracodawcy jutra 2016, umożliwiają młodym osobom zdobycie lub rozwój kompetencji, dzięki którym staną się one wartościowymi, poszukiwanymi na rynku pracownikami, świadomie kształtującymi swoją karierę zawodową. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: Pracodawca Jutra w sektorze MŚP i Pracodawca Jutra wśród dużych przedsiębiorców W czteroletniej historii konkursu Pracodawca Jutra, organizowanego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, zgłoszono prawie 300 projektów, z czego 30 % pochodziło od firm z sektora MŚP.Do najsilniej reprezentowanych branż w konkursie należą: usługi IT, usługi finansowe i rachunkowe, produkcja, w tym motoryzacja. Jednak tytuł Pracodawcy Jutra może otrzymać każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży, którą reprezentuje. Warunkiem jest spełnienie kryteriów odnoszących się do aktywności firmy na rzecz edukacji młodych osób: pomysłu na projekt i wysokiej jakości merytorycznej działań. Do tej pory tytuł Pracodawcy Jutra otrzymało 26 przedsiębiorców, zarówno dużych, jak i małych i średnich, a 5 firm zostało w konkursie wyróżnionych. Tytuł ten świadczy o poważnym traktowaniu przez pracodawcę osób młodych, przez co chętnie jest wykorzystywany przez firmy do promowania swojej marki pracodawcy wśród osób poniżej 30 roku życia. 6 grudnia 2016 r. podczas uroczystej gali finałowej kolejne pięć firm otrzymało tytuł Pracodawcy Jutra, a cztery zostały wyróżnione jako dobra praktyka. Tytuł Pracodawca Jutra 2016 otrzymały firmy: Rafako S.A., Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.; Comarch S.A.; Euvic Sp. z o.o. oraz Biuro Rachunkowe Biurex Sp. z o.o.Wyróżnienia otrzymały firmy: Sitech Sp. z o.o., Man Bus Sp. z o.o., Multiserwis Sp. z o.o. oraz Medincus Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.W tegorocznej edycji konkursu o tytuł walczyło 47 firm. Wśród nich było 27 MŚP. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od firm z branży IT.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą Jeremie w ramach: SFP Dolny Śląsk, SFP Gryf, SFP Kujawiak, RFP Łódź, RFP Pomeranus, SFP Wielkopolska Północ oraz projektów SFP Odra, SFP Kujawiak-Inwestycje oraz „Pierwszy Biznes- Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

  • Od 21 listopada br. zapraszamy do naszych oddziałów wszystkich absolwentów, studentów i bezrobotnych z woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego zainteresowanych uzyskaniem niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (0,44% w skali roku) bez wkładu własnego, prowizji i opłat, z maksymalnym okresem spłaty do 7 lat.

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), przeprowadzając w ramach działalności statutowej rocznie ok. 200 szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców i organizując konferencje dla ww. grupy, zaprasza do złożenia oferty na 2017-2018 rok w zakresie przygotowania, oprawy i druku materiałów szkoleniowych/konferencyjnych.

  • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący rozwój biznesowych inicjatyw. W tym roku ŚTP odbędzie się w dniach 14-20 listopada 2016 r., a tematem przewodnim Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce będzie promocja przedsiębiorczości społecznej łączącej cele ekonomiczne i społeczne.

Szukaj na stronie

Doniesienia z KIG:

Urząd Patentowy

Członkowie IPH

Wydarzenia

GPW