iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Zostań członkiem


Procedura przyjęcia

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który deklaruje chęć wstąpienia i wyraża zgodę na przestrzeganie Statutu IPH.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO IZBY wypełnioną i podpisaną należy wysłać na adres:

 

Izba Przemysłowo - Handlowa Woj. Kujawsko- Pomorskiego 

ul. K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

oraz na adres e-mail iph@iph.bydgoszcz.pl 

 

 

Składki członkowskie  

Przyciągniesz do Izy - zyskujesz... Czytaj więcej 

Wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego określa Uchwała Walnego Zebrania. Jednorazowa opłata wpisowa dla firmy wstępującej wynosi 50% rocznej składki członkowskiej...Sprawdź szczegóły - wysokość składek członkowskich 

Masz pytania? ZADZWOŃ  tel. 52 322 22 79

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy