iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Zostań członkiem


Procedura przyjęcia

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który deklaruje chęć wstąpienia i wyraża zgodę na przestrzeganie Statutu IPH. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo Deklarację Członka Izby, Deklarację Wysokości Składek i Ankietę Członka. Aby zostać Członkiem Izby należy wypełnić te dokumenty i przekazać je do Biura Izby.

 

Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego określa Uchwała Walnego Zebrania. Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 500 zł.

Z powyższego wpisowego zwolnione są przedsiębiorstwa mikro, szkoły oraz uczelnie wyższe. Wysokość rocznej składki zależy od wielkości zatrudnienia i przychodów firmy.

 

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy