iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Aktualności


Doradztwo i usługi techniczne

Konsultacje i wdrażanie systemów zarządzania jakością

Kategoria: iph
Napisał: iphbydgoszcz

Usługi archiwalne:

porządkowanie archiwów zakładowych (zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami dot. archiwizacji dokumentacji)
brakowanie akt
opracowanie materiałów archiwalnych (porządkowanie, ewidencja)
wprowadzenie danych aktowych do pamięci komputerowej
przechowywanie opracowanej dokumentacji likwidowanych jednostek organizacyjnych
udzielanie informacji archiwalnej przez sieć internetową
opracowanie pomocy kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, wykazu akt)
Konsultacje i wdrażanie systemów zarządzania jakością
Zagadnienia związane z szeroko pojmowaną jakością i systemami zarządzania mającymi na celu utrzymanie jej 
wysokiego poziomu nabrały w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Powodem jest coraz większa otwartość polskiej 
gospodarki i konieczność konkurowania z firmami i organizacjami, które z problemami zapewniania wysokiej jakości 
spotykają się od dawna.

Centrum Jakości Bydgoskiego Domu Technika działa od 1994 r. specjalizując się w zagadnieniach związanych z 
jakością, ochroną środowiska i zarządzaniem bhp i zdrowiem pracowników, bezpieczeństwem żywności i innymi 
systemami zarządzania.

Działając w oparciu o akredytację PARPu, umożliwiającą nawet zwrot połowy poniesionych kosztów prowadzone są konsultacje dla firm wdrażających system zarządzania jakością, środowiskiem i bhp oraz HACCP i AQAP.

Wycena obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń, środków transportu
W celu przekształceń własnościowych, odpisu amortyzacyjnego i uzyskania kredytu.

Orzecznictwo, ocena stanu technicznego

obiektów budowlanych
środków transportu
maszyn i urządzeń technicznych
Projekty techniczne i ekspertyzy

budynków i budowli
instalacji c.o., w.c., wod-kan., sieci elektrycznych, sprężonego powietrza, wentylacji i chłodnictwa
maszyn i urządzeń technicznych
Tłumaczenie tekstów technicznych i ustne

j. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski
Inwentaryzacje

Opracowania z zakresu ochrony środowiska

Kosztorysy i weryfikacja kosztorysów wszystkich branż

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy