iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Czlonkowie IPH


Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kategoria: czlonkowie
Napisał: iphbydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych (K-PFPK) powstał w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach realizacji strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Misją Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców poprzez poręczanie spłaty kredytów, pożyczek, leasingów i zapłaty wadium, które związane są z:

  • działalnością bieżącą przedsiębiorstwa
  • nowymi inwestycjami
  • projektami innowacyjnymi
  • działalnością rozwojową

Preferencje przy poręczeniach mają kredyty dzięki którym:

  1. Tworzone są nowe miejsca pracy
  2. Finansowane są projekty innowacyjne

Gwarancja spłaty zobowiązania jaką K-PFPK oferuje jest wiarygodnym i bezpiecznym instrumentem zastępującym inne formy zabezpieczenia kredytów, takich jak, np. hipoteka, zastaw rejestrowy czy blokada środków. Dzięki poręczeniu przedsiębiorca nie musi zamrażać środków i może dowolnie korzystać ze swojego kapitału.

Zakres działania K-PFPK obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

Siedziba Funduszu znajduje się w Toruniu.

Z oferty Funduszu mogą korzystać właściciele mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność od co najmniej 6 miesięcy, posiadających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej informacji na: www.kpfpk.pl

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy