iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

VII Europejski Kongres

Małych i średnich przedsiębiorstw

Więcej

Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna
Izby Przemysłowo-Handlowej

Walne zebranie
Komisja rewizyjna
Prezes Izby
Sąd izby
Rada Izby
Dyrektor Vice Prezes
Biuro organizacyjne
+48 (52) 322 22 79 iph@iph.bydgoszcz.pl
Wydział informacji i szkoleń
+48 (52) 322 22 79 education@iph.bydgoszcz.pl
Biuro handlu zagranicznego
+48 (52) 322 22 79 foreigntrade@iph.bydgoszcz.pl
Wydział promocji i reklamy
+48 (52) 322 22 79 promotion@iph.bydgoszcz.pl
Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy