iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Poświadczenie wiarygodności firmy


Dostrzegliśmy, że wiele firm rozwija eksport na kraje Bliskiego i Dalekiego Wchodu, gdzie władze tych Państw wymagają potwierdzenia informacji z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przez Izby.

W związku z powyższym Izba Przemysłowo - Handlowa Województwa Kujawsko - Pomorskiego wychodzi naprzeciw Przedsiębiorcom i potwierdza te dokumenty.

 

Zasady potwierdzenia dokumentów:

1.Wnioskodawca zobowiązany jest do podania numeru:

-KRS

-NIP

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy