iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Doradztwo i usługi techniczne


Usługi archiwalne:

 • porządkowanie archiwów zakładowych (zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami dot. archiwizacji dokumentacji)
 • brakowanie akt
 • opracowanie materiałów archiwalnych (porządkowanie, ewidencja)
 • wprowadzenie danych aktowych do pamięci komputerowej
 • przechowywanie opracowanej dokumentacji likwidowanych jednostek organizacyjnych
 • udzielanie informacji archiwalnej przez sieć internetową
 • opracowanie pomocy kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, wykazu akt)

Konsultacje i wdrażanie systemów zarządzania jakością

Zagadnienia związane z szeroko pojmowaną jakością i systemami zarządzania mającymi na celu utrzymanie jej 
wysokiego poziomu nabrały w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Powodem jest coraz większa otwartość polskiej 
gospodarki i konieczność konkurowania z firmami i organizacjami, które z problemami zapewniania wysokiej jakości 
spotykają się od dawna.

Centrum Jakości Bydgoskiego Domu Technika działa od 1994 r. specjalizując się w zagadnieniach związanych z 
jakością, ochroną środowiska i zarządzaniem bhp i zdrowiem pracowników, bezpieczeństwem żywności i innymi 
systemami zarządzania.

Działając w oparciu o akredytację PARPu, umożliwiającą nawet zwrot połowy poniesionych kosztów prowadzone są konsultacje dla firm wdrażających system zarządzania jakością, środowiskiem i bhp oraz HACCP i AQAP.

Wycena obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń, środków transportu

W celu przekształceń własnościowych, odpisu amortyzacyjnego i uzyskania kredytu.

Orzecznictwo, ocena stanu technicznego

 • obiektów budowlanych
 • środków transportu
 • maszyn i urządzeń technicznych

Projekty techniczne i ekspertyzy

 • budynków i budowli
 • instalacji c.o., w.c., wod-kan., sieci elektrycznych, sprężonego powietrza, wentylacji i chłodnictwa
 • maszyn i urządzeń technicznych

Tłumaczenie tekstów technicznych i ustne

 • j. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski

Inwentaryzacje

Opracowania z zakresu ochrony środowiska

Kosztorysy i weryfikacja kosztorysów wszystkich branż

 

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy