iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

SOLVIT


Przedsiębiorco! Jesteś w sporze z urzędem innego kraju Unii?

Spróbujemy pomóc!

Przedsiębiorco, czy masz problem wynikający z nieprawidłowego działania urzędu administracji publicznej w innym kraju UE? Napotykasz na utrudnienia, Twoim zdaniem, niezgodne z przepisami prawa europejskiego? Oferujemy pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu w oparciu o system SOLVIT.

Jeśli spór przedsiębiorcy z instytucją innego kraju wchodzi w zakres działania systemu, wtedy za jego pośrednictwem można podjąć działania w celu przekonania urzędu do zmiany decyzji na taką, która respektować będzie prawa przedsiębiorcy wynikające z przepisów Unii Europejskiej.

Biuro ds. Unii Europejskiej w KIG zachęca do kontaktu przedsiębiorców prowadzących działalność w innych krajach UE, którzy napotykają tam na trudności w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z kontaktów z urzędami lub instytucjami publicznymi.

Jako jednostka stowarzyszona z Centrum SOLVIT Polska możemy pośredniczyć w rozwiązaniu problemu.

 

Pomoc Izby polega na:

  • wstępnej kwalifikacji sprawy
  • konsultacji z Centrum SOLVIT Polska
  • opisaniu i zgłoszeniu sprawy do bazy danych SOLVIT
  • informowaniu przedsiębiorcy o postępach w rozwiązywaniu problemu

 

Uwaga:

  • Na wyraźne życzenie przedsiębiorcy, jego dane nie zostaną przekazane do kraju, w którym wystąpił problem (otrzyma je wyłącznie Izba oraz Centrum Solvit Polska). W przypadku, gdy przekazanie danych będzie niezbędne do rozwiązania problemu, do przedsiębiorcy należeć będzie decyzja o ujawnieniu danych lub wycofaniu sprawy z SOLVIT.
  • Usługa Izby jak i korzystanie z systemu SOLVIT są bezpłatne.

 

KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Instytucją wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy