iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Szkolenia


Warsztaty i Konsultację: „Możliwość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych”.

Organizowana konferencja ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom z sektora MŚP informacji na temat możliwości rozwoju oraz pozyskania dodatkowych środków unijnych z przeznaczeniem na innowacyjne rozwiązania technologiczne w ich przedsiębiorstwach. Przewidziana tematyka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z środkami pomocowymi. Organizatorzy mają nadzieję, iż Państwa obecność oraz przybliżenie przedmiotowych zagadnień pozwoli naszym przedsiębiorcom na wykorzystanie możliwości płynących z programów operacyjnych POIR, co wzmocni ich pozycję w otoczeniu biznesowym.

Termin konferencji przewidziany jest na dzień 28.11.2017 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy