iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Poznaj nas


Historia

Izby Przemysłowo-Handlowe są najbardziej znanymi i wpływowymi organizacjami na świecie a w krajach Unii Europejskiej praktycznie decydują o obliczu gospodarki. W naszym regionie Kujawsko-Pomorskim Izba powstała w 1875r. jako izba niemiecka ale z bardzo silnymi wpływami polskich przedsiębiorców. Od 1920 roku była to już w pełni organizacja polska, która miała ogromny wpływ na odbudowę i rozwój Polski północnej do 1939 roku. Po wojnie w 1950 r. izby rozwiązano ponieważ zagrażały swoją niezależnością zcentralizowanej władzy. W ich miejsce ustanowiono Polską Izbę Handlu Zagranicznego promującą głównie eksport przedsiębiorstw państwowych. Nie spełniała ona oczekiwań odradzającej się przedsiębiorczości prywatnej, która wymogła na władzy ponowne powołanie w 1989 roku niezależnych izb przemysłowo-handlowych.

Nasza Izba jest najbardziej demokratyczną i neutralną politycznie organizacją.


Każda firma członkowska niezależnie od wielkości ma równe prawa i taki sam wpływ na politykę Izby. Ustawa gwarantuje wszystkim przedsiębiorcom- za pośrednictwem naszej Izby wpływ na każdy szczebel władzy państwowej i samorządowej. Izba deklaruje obronę interesów członków w dziedzinach:

 • interpretacji prawa o zamówieniach publicznych przez władze wszystkich szczebli tak aby firmy lokalne miały jak największe szanse uczestnictwa w realizacji inwestycji podlegających przetargom,
 • ułatwień dla rozwoju i finansowania lokalnej przedsiębiorczości ze strony rad gmin, organizacji pomocy dla małych i średnich ich przedsiębiorstw i banków,
 • jak najszerszego wpływu na kształt prawa gospodarczego a szczególnie podatkowego poprzez stałe oddziaływanie na parlamentarzystów i administrację centralną,
 • walki z nieuczciwą konkurencją szczególnie taką, która godzi w interesy członków prowadzących rzetelną działalność gospodarczą tworzenie konkurencyjnych związków przedsiębiorców lokalnych gwarantujące im trwały rozwój.

 

Jesteśmy znani na całym świecie

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiada partnerów na wszystkich kontynentach. Zapewnia to znakomity przepływ informacji gospodarczych i ofert handlowych, które są wykorzystywane przez członków.

Wszystkim firmom oferujemy szeroki pakiet usług, a nasi członkowie korzystają z nich na preferencyjnych warunkach:

 1. BEZPŁATNE DORADZTWO PRAWNE
  Wszyscy członkowie Izby korzystają z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez specjalistów, prawników i arbitrów Izby. W szczególnych przypadkach o dużym stopniu złożoności zwoływana jest komisja ekspertów prawnych.
 2. ZABEZPIECZAMY PRZED NIEUCZCIWYMI KONTRAHENTAMI
  Izba posiada najlepszą w województwie wywiadownię gospodarczą. Możemy Państwu zagwarantować rzetelne raporty o firmach, które chcecie sprawdzić i to na całym świecie. Członkowie korzystając z usług naszej wywiadowni otrzymują znaczne ulgi.
 3. SPRZEDAWAJ I KUPUJ Z POMOCĄ IZBY
  Obowiązkiem Izby jest pomoc firmom członkowskim w znalezieniu partnerów handlowych. Gromadząc w bazach danych setki ofert kojarzymy producentów, handlowców i usługodawców z klientami w kraju i za granicą. Oferta Izby dla członków zawiera zarówno prostą informację o ewentualnych klientach jak i rozbudowane oferty sprawdzonych firm. W niektórych przypadkach Izba pełni rolę pośrednika.
 4. MISJE GOSPODARCZE - POZNAWANIE PRZYSZŁYCH PARTNERÓW
  Izba organizuje corocznie kilka misji gospodarczych. Celem misji jest poznawanie krajów i środowisk, w których działają nasi partnerzy gospodarczy. Poprzez udział w misji nasi członkowie poszerzają swoje rynki zbytu a także wchodzą w układy kooperacyjne oferując niższe koszty produkcji. Przedsiębiorcy poznają również otoczenie biznesu takie jak izby, organizacje pracodawców, samorządy lokalne.
 5. NAJTAŃSZA I SKUTECZNA REKLAMA I PROMOCJA NA CAŁYM ŚWIECIE
  Izba stosuje wiele sprawdzonych metod reklamy swoich członków. Wydajemy rocznie kilka katalogów, w których firmy szeroko prezentują swoje wyroby i usługi. Odbiorcami tych wydawnictw są krajowe i zagraniczne Izby gospodarcze, organizacje pracodawców, biura radców handlowych i firmy uczestniczące w targach, spotkaniach biznesu, seminariach i misjach gospodarczych. Członkowie ponoszą symboliczne opłaty za podstawowe reklamy i promocję.
 6. PROFESJONALNE SZKOLENIA ZAPEWNIAJĄ WYSOKI POZIOM KADR W FIRMACH CZŁONKOWSKICH
  Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego od wielu lat jest czołową Instytucją edukacyjną w regionie. Wykładowcami są zawsze najlepsi specjaliści z dziedziny zarządzania, prawa, finansów i technik handlu krajowego i zagranicznego. Wielokrotnie organizowaliśmy kursy językowe za granicą oraz szkoliliśmy biznesmenów naszego regionu w krajach Unii Europejskiej w metodach nowoczesnego zarządzania firmami. Izba prowadzi również kompleksowe szkolenia pracowników firm członkowskich.
 7. KOMISJE BRANŻOWE CHRONIĄ GRUPOWE INTERESY FIRM
  Każda firma zrzeszona w Izbie ma prawo współpracować z innymi podmiotami tej samej branży lub innych branż w ramach komisji branżowych i problemowych. Komisje mają dużą autonomię i prawo do składania wszelkich wniosków ich dotyczących do Rady Izby lub Walnego Zebrania Członków.
Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy